Chór "Lutnia" z Luzina


Idź do treści

DYSKOGRAFIA
 1. "W kaszëbsczich stronach" (ks. A.Pepliński)


 2. "Môje Stronë" (J.Piepka, W.Kirkowski)


 3. "Rëbacczé namienienić" (E. Pryczkowski, T.Fopke)


 4. "Bôtë ju jidą" (E.Pryczkowski, J.Stachurski)


 5. "Teskniączka" (J.Karnowski, W.Kirkowski)


 6. "Ach, Sybir nen" (E.Pryczkowski, solo: S.Perszon)


 7. "Zawczora" (T.Fopke, "The Beatles")


 8. "Matkô Bożô" (J.Labudda, T.Fopke)


 9. "Niebnô droga" (E.Pryczkowski, W.Kirkowski)


 10. "Żegnôj swiat całi" (E.Pryczkowski, T.Fopke)


 11. "Swiat przed Tobą klãkł" (J.Rompski, R.Gleinert)


 12. "Drzewô żëcygô" (br.Z. Joskowsczi OFM Conv., T.Fopke)


 13. "Pôn czedës stanął na sztrądze" (E.Gołąbek, C.Gabarian, solo: B.Kunc)


 14. "Ótemknij serce" (T.Fopke)


 15. "Bój prowadzy mie" (T.Fopke)


 16. "Jezës wiedno przë ce je" (T.Fopke, solo: B.Kunc)


 17. "Hewô Bóg dôł nôm..." (T.Fopke)

 1. "Mszô Kaszëbskô na chùr i diôbelsczë skrzëpice"


 2. "Litaniô do Matczi Bôsczi Kaszëbsczi"


 3. "Jezë, ôstaw szopã"


 4. "Jezëskôwa biżônka"


 5. "Dobëcë"


 6. "Dze są ti..."


 7. "Ecce Homo"


 8. "Czemù, Panie?"


 9. "Zmartëwchstôł Pôn"


 10. "Jak Të, Panie"


 11. "Kądka môm jic, Panie"


 12. "Ójcze nasz"


 13. "Ju zamknionë Twôje ôczë - solo w wykonaniu autora"Powrót do treści | Wróć do menu głównego